تبلیغات

لوگوی سه گوش

لوگوی سه گوش

ابزار هدایت به بالای صفحه

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز

ابزار هدایت به بالای صفحه

mouse code

به وبلاگ ما خوش **آمدید.امیدوارم لحظات خوبی را در وبلاگ ما داشته باشید

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
آموزشی - دانستنی های دانش آموز(قسمت دوم)
تاریخ : پنجشنبه 7 دی 1391 | 12:54 ب.ظ | نویسنده : امین فخار

اگرخاموش باشی تادیگران به سخنت آورندبهترازآن است كه سخن گویی وخاموشت كنند.

ریگ رابرداریم وزن بودن را احساس كنیم.

درباره ی هرچه می گویی فكركن امادرباره ی هرچه فكرمی كنی مگوی.

هنگامی كه كنار رود بودم به كوه نگاه می كردم هنگامی كه به كوه رسیدم محو تماشای رود شدم.

مستان راتحقیرنكنیدبهارهرچه دارداز زمستان است.

احساس ضربان قلب را افزایش وفعالیت مغز را كند می كند.

پول خوشبختی نمی آورد اما در از بین بردن بدبختی ها موثر است.

اگر زندگی مرگ است ومرگ زندگی پس درود بر مرگ ومرگ بر زندگی.

فضیلت علم بهتر از فضیلت عبادت است.

شرط رسیدن به آسمان وداع با زمین است

من در جهان یك دوست داشتم وآن خودم بودم.

ان كس كه بداند وبداند كه بداند

اسب خود از گنبد گردون برهاند

آن كس كه بداند ونداند كه بداند

بیدار كنیدش كه بسی خفته نماند

آن كس كه نداند وبداند كه نداند

لنگان خرك خویش به منزل برساند

آن كس كه نداندونداند كه نداند

در جهل مركب ابدالدهر بماندزادامه در ادامه ی مطالب


اگرخاموش باشی تادیگران به سخنت آورندبهترازآن است كه سخن گویی وخاموشت كنند.

ریگ رابرداریم وزن بودن را احساس كنیم.

درباره ی هرچه می گویی فكركن امادرباره ی هرچه فكرمی كنی مگوی.

هنگامی كه كنار رود بودم به كوه نگاه می كردم هنگامی كه به كوه رسیدم محو تماشای رود شدم.

مستان راتحقیرنكنیدبهارهرچه دارداز زمستان است.

احساس ضربان قلب را افزایش وفعالیت مغز را كند می كند.

پول خوشبختی نمی آورد اما در از بین بردن بدبختی ها موثر است.

اگر زندگی مرگ است ومرگ زندگی پس درود بر مرگ ومرگ بر زندگی.

فضیلت علم بهتر از فضیلت عبادت است.

شرط رسیدن به آسمان وداع با زمین است

من در جهان یك دوست داشتم وآن خودم بودم.

ان كس كه بداند وبداند كه بداند

اسب خود از گنبد گردون برهاند

آن كس كه بداند ونداند كه بداند

بیدار كنیدش كه بسی خفته نماند

آن كس كه نداند وبداند كه نداند

لنگان خرك خویش به منزل برساند

آن كس كه نداندونداند كه نداند

در جهل مركب ابدالدهر بماندز

مستان راتحقیرنكنیدبهارهرچه دارداز زمستان است.

احساس ضربان قلب را افزایش وفعالیت مغز را كند می كند.

پول خوشبختی نمی آورد اما در از بین بردن بدبختی ها موثر است.

اگر زندگی مرگ است ومرگ زندگی پس درود بر مرگ ومرگ بر زندگی.

فضیلت علم بهتر از فضیلت عبادت است.

شرط رسیدن به آسمان وداع با زمین است

من در جهان یك دوست داشتم وآن خودم بودم.

ان كس كه بداند وبداند كه بداند

اسب خود از گنبد گردون برهاند

آن كس كه بداند ونداند كه بداند

بیدار كنیدش كه بسی خفته نماند

آن كس كه نداند وبداند كه نداند

لنگان خرك خویش به منزل برساند

آن كس كه نداندونداند كه نداند

در جهل مركب ابدالدهر بماند
  • دانلود فیلم
  • ضایعات